ประกวดราคาซื้อซื้อต้นไม้และวัสดุในการปลูก โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565